Jakość projektów

System zarządzania jakością Ispol-Projekt

Nasza firma działa zgodnie z certyfikowanym systemem zarządzania jakością (ISO 9001), certyfikowanym przez TUV.

Dodatkowo, w związku z rosnącym portfelem zamówień zdecydowaliśmy o wdrożeniu własnego systemu kontroli jakości opartego o wieloletnie doświadczenie naszych projektantów. Umożliwia to ciągłą optymalizację procesów projektowych, nieustanne poszerzanie wiedzy interdyscyplinarnego zespołu oraz poprawę jakości wytwarzanej dokumentacji.

Własny system kontroli jakości umożliwia bardziej "zwinne" reagowanie na występujące w trakcie projektowania zdarzenia i opóźnienia, wnioski opracowywane przez zespół ds. jakości są potem wprowadzane do systemu ISO.

Pozwoliło to na opracowanie Standardu Projektowego Ispol-Projekt, uwzględniającego wymagania wszystkich głównych graczy na rynku energetycznym w Polsce.