Konstrukcje stalowe

Przygotowujemy projekty konstrukcji stalowych zarówno dla naszych działów linii i stacji energetycznych oraz klientów zewnętrznych.
Każdy projekt jest poprzedzony analizą tak aby zaproponować rozwiązania techniczne najbardziej ekonomiczne, dostosowane do warunków gruntowych i klimatycznych oraz wymagań klienta.

Wszystkie elementy mogą być zaprojektowane z największą możliwą dokładnością, a cała konstrukcja przetestowana w realnych warunkach na specjalistycznych stacjach testowych.

Wykonujemy również analizy istniejących konstrukcji pod kątem ich trwałości, uwzględnienia nowych obciążeń i ewentualnych modyfikacji.

W ramach grupy kapitałowej mamy wsparcie inżynierów projektujących konstrukcje użytkowane w strefach zagrożenia sejsmicznego oraz najtrudniejszych warunkach klimatycznych.

Nasi projektanci konstrukcji w Indiach
Nasi projektanci konstrukcji po udanych testach w fabryce w Indiach
Projekt słupa
Projekt słupa
Detailing konstrukcji
Detailing w Tekla Structures
Detailing konstrukcji
Detailing w Tekla Structures

Konstrukcje

Nasz Dział Konstrukcyjny opracowuje wszystkie konstrukcje do realizowanych przez nas projektów, dodatkowo wykonaliśmy:

Nazwa Inwestor Data zakończenia
Projekty słupów kratownicowych do trzeciego połączenia 330 kV Łotwa-Estonia Augstsprieguma tīkls AS 2020
Koreferaty do dokumentacji projektowej dla budowy linii 220 kV Glinki-Recław i 400 kV Bydgoszcz Zachód-Piła Krzewina PSE Centralna Jednostka Inwestycyjna 2017
Projekt wykonawczy: Słupy kratownicowe linii 220 kV. Dostosowanie konstrukcji słupów serii M52 do wymagań normy PN-E-05100-1: 1998 Polskie Sieci Energetyczne Wschód 2007