Kontakt

ISPOL-PROJEKT Islandzko–Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp. z o.o.
ul. Aleksandrowska 127
91-205 Łódź
NIP: 947-186-42-59, REGON: 472395530
KRS: 0000004119 (Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia), kapitał zakładowy: 810.810 złotych

Sekretariat Zarządu, zapytania ofertowe
Justyna Sulicka
+48 42 611 05 26
sekretariat@ispol-projekt.pl

Dyrektor ds. technicznych, Dział Projektowania Linii Wysokiego Napięcia
Dariusz Czeremuszkin
+48 42 652 69 73
d.czeremuszkin@ispol-projekt.pl

Kierownik Działu Projektowania Stacji Wysokiego Napięcia
Andrzej Lasowy
+48 42 652 69 74
a.lasowy@ispol-projekt.pl

Kierownik Działu Przygotowania i Realizacji Projektów
Krzysztof Sulicki
+48 533 066 246
k.sulicki@ispol-projekt.pl