Linie przesyłowe

Stabilny transfer energii z elektrowni do odbiorców jest kluczowym elementem istnienia nowoczesnego społeczeństwa

linia elektroenergetycznaProces inwestycyjny budowy linii elektroenergetycznej charakteryzuje się wysokim stopniem skomplikowania ze względu zarówno na skalę, jak i uwarunkowania właściwe dla obiektów liniowych. Oprócz aspektów związanych z budową obiektów energetycznych pojawia się dodatkowo konieczność pozyskania zgody właścicieli wszystkich nieruchomości, przez które przebiegać będzie planowana inwestycja. Istotnym jest fakt, iż tereny pod linie energetyczne nie są wykupywane przez inwestora, lecz jedynie ustanawiane jest ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu. Tereny te mogą (z pewnymi ograniczeniami) być po wybudowaniu linii w dalszym ciągu wykorzystywane zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem przez ich właścicieli. Budowa linii elektroenergetycznych zawsze poprzedzona jest szczegółowymi badaniami i analizami, pozwalającymi na zapewnienie bezpiecznej pracy obiektu po jego realizacji.

Linie elektroenergetyczne mogą być realizowane w dwóch dostępnych technologiach – jako napowietrzne lub kablowe (podziemne). Najtańszym i najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem jest zastosowanie do przesyłu energii elektrycznej przewodów rozpiętych nad ziemią za pomocą konstrukcji wsporczych – słupów. Wysokość linii nad terenem, a co się z tym wiąże - również wielkość słupów i gęstość ich ustawienia, skorelowana są z napięciem znamionowym linii. Linie przesyłowe najwyższych napięć (400 i 220 kV) budowane są z wykorzystaniem wysokich konstrukcji stalowych – ażurowych (słupy kratowe) lub pełnościennych (słupy rurowe). Linie te mają bardzo duże długości (często znacznie przekraczające 100 km) i w związku z tym słupy rozstawiane są stosunkowo rzadko (co ok. 400 m), co wpływa istotnie na elastyczność wyboru trasy linii. Linie niższych napięć budowane są z wykorzystaniem niższych konstrukcji gęściej lokalizowanych, co ułatwia dopasowanie trasy linii do terenu, przez który są prowadzone.

Alternatywą dla linii napowietrznych są linie kablowe, które charakteryzują się znacznie mniejszą awaryjnością niż konstrukcje tradycyjne, mniej również oddziaływują na otoczenie i dają znacznie większą elastyczność prowadzenia ich trasy. Są jednak znacznie droższe i przez to ich stosowanie ograniczone jest praktycznie do zakresu napięć średnich (6-30 kV) i w uzasadnionych przypadkach (np. tereny silnie zurbanizowane) do napięcia wysokiego (110 kV). Zastosowanie linii kablowych w sieci najwyższych napięć (400 i 220 kV), z uwagi na ogromne koszty, jest w zasadzie znikome.

Nasze projekty linii elektroenergetycznych

Nazwa Inwestor Data zakończenia
Modernizacja linii 110 kV "Zielona Góra Ring" relacji: Leśniów-Łużycka, Łużycka-Braniborska, Leśniów-Przylep, Przylep-Krośnieńska razem z przebudową kolizji linii napowietrznych 15 kV i 0.4 kV Enea Operator Sp. z o.o. 2021
Projekt linii elektroenergetycznej 2x400kV Chełm-Lublin Systemowa Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 2021
Remont jednotorowej linii napowietrznej 100kV line 110 kV relacji GPZ R-183 Oleśnica-R2 Czechnica Tauron Dystrybucja o/ Wrocław 2019
Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Krajnik-Glinki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 2019
Projekt stacji Gdańsk-Przyjaźń z wprowadzeniem linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk Błonia Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 2019
Przebudowa linii 100kV Podolszyce - Góry Energa Operator sp. z o.o. o/Płock 2018
Modernizacja linii 110 kV Skawina and Bonarka w zakresie dostosowania do pracy ze zwiększoną dopuszczalnością temperaturową przewodów roboczych (+ 80 ° C) Tauron Dystrybucja o/ Kraków 2018
Projekt wraz z pozyskaniem decyzji lokalizacyjnej dla linii 110 kV Namysłów - Oleśnica GPZ Tauron Dystrybucja o/ Opole 2018
Domknięcie Łódź Ringu 110 kV - projekt linii kablowej 110 kV ŁÓDŹ LUBLINEK-KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI-ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI. Projekt stacji of 110/15 kV SREBRNA. PGE Dystrybucja o/ Łódź 2018
Projekt linii elektroenergetycznej 110 kV Brzesko-Wygoda Tauron Dystrybucja o/ Kraków 2017
Projekt linii 400 kV pomiędzy aglomeracją Warszawską i Siedlcami ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. 2018
Opracowanie dokumentacji technicznej i terenowo-prawnej dla modernizacji linii 110 kV Cieśle-Bukowo Selpol S.A. 2017
Projekt wymiany uszkodzonych szklanych izolatorów i osprzętu izolatorowego dla linii 220 kV Abramowice-Mokre i Mokre-Chełm Selpol S.A. 2017
Koreferaty do dokumentacji projektowej dla budowy linii 220 kV Glinki-Recław i 400 kV Bydgoszcz Zachód-Piła Krzewina PSE Centralna Jednostka Inwestycyjna 2017
Modernizacja linii napowietrznych 110 kV lines powiązanych z podłączeniem farm wiatrowych Bąków i Szybowice Selpol S.A. 2016
Modernizacja linii napowietrznej 110 kV Pniewy-Sieraków z usunięciem kolizji z liniami 15 kV Selpol S.A. 2016
Wykonanie usług projektowych: Tczew gmina wiejska, Zadanie: 1 Modernizacja linii napowietrznych WN-110 KV nr 1426 Polmo-Subkowy oraz 1427 Subkowy-Lignowy, na odcinku od GPZ Subkowy do miejsca wcięcia z projektowaną linią 110 kV Z GPZ Pelpin zgodnie z wytycznymi OBMWN/33/15001. ENERGA-OPERATOR S.A. 2016
Studium wykonalności budowy GPZ 110/15 kV Matylda wraz z liniami zasilającymi 110 kV Tauron Dystrybucja S.A. 2016
Projekt budowlany i projekt wykonawczy "Budowa linii 400kV MIŁOSNA-SIEDLCE" Selpol S.A. 2015
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy linii 220 kV Olsztyn - Olsztyn 1 - Włocławek Azoty i linii 110 kV Michelin-Jaroty, kolizji z planowaną drogą łączącą ulicę Pstrowskiego z planowaną obwodnicą Olsztyna. Biuro Projektów Inżynierii Ladowej Sp. z o.o. i Now-Eko Sp.z o.o. 2015
Projekt budowlany z pozwoleniem na budowę i projekt wykonawczy "Budowa linii 400kV MIŁOSNA-SIEDLCE" SELPOL S.A. 2015
Modernizacja linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV Pniewy-Sieraków i usunięcie kolizji z liniami 15 kV SELPOL S.A. 2015
Przebudowa napowietrznej linii 110 kV Pakość-Żnin RWE STOEN 2015
Przyłączenie elektrowni wiatrowej Rąbino o mocy docelowej 37,5 MW do sieci elektroenergetyczej PALTRAK Sp. z o.o. 2014
Budowa farmy wiatrowej Lotnisko CJR Polska Sp. z o.o. 2015
Wykonanie wariantowej koncepcji projektowej i studium wykonalności dla wybudowania stacji 110/15 kV „Karpin” i zasilającej ją dwutorowej linii 110 kV wciętej w linię 110 kV Radzymin-Wyszków PGE Dystrybucja S.A. 2014
Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Kalisz Północ - Kalisz Dobrzec PHU R.Nowicki 2013
Projekt budowlany i wykonawczy "Przebudowa dwutorowej linii 110 kV Pawłowice-Brennik" SELPOL S.A. 2013
Przebudowa linii 110 kV Sochaczew-Grodzisk w zakresie wymiany przewodu odgromowego na OPGW SELPOL S.A. 2012
Studium wykonalności dla zwiększenia obecnej przepustowości trzech linii o całkowitej długości 63 km i dostosowania do pracy w temperaturze 80 stopni Energa Operator 2011
Studium lokalizacyjne linii 400 kV EŁK-nowa stacja elektroenergetyczna RUTKI PSE Operator S.A. 2010
Wymiana izolatorów na linii 110 kV Świebodzice-Ząbkowice PSE Zachód 2010
Budowa linii napowietrznej 110 kV: SKLĘCZKI-KUTNO PKP-Energetyka Zakład Łódzki 2007
Projekt budowlany i wykonawczy: przebudowa linii 220kV JANÓW-PIOTRKÓW Łódź SELPOL S.A. 2007
Projekt budowlany i wykonawczy. Przebudowa linii średniego i niskiego napięcia - kolizji z linią 400kV BEŁCHATÓW- TRĘBACZEW SELPOL S.A. 2007
Projekt budowlany i wykonawczy: przebudowa linii 110 i 220 kV = kolizja z autostradą A1 LISEWO-LUBICZ TRANS-PROJEKT 2007
Projekt budowlany i wykonawczy: przebudowa linii 110 kV ze stacji BOGUSZÓW do granicy polsko-czeskiej ENERGIA PRO-Wałbrzych 2007
Wymiana izolacji na linii 220 kV ROGOWIEC - KOPALNIA SELPOL S.A. 2007
Projekt budowlany i wykonawczy: trasa OPGW na linii 220 kV ROGOWIEC - PIOTRKÓW SELPOL S.A. 2007
Projekt budowlany i wykonawczy: przebudowa linii 110kV, 220 kV, 400 kV. Kolizja z obwodnicą M. Belchatów Trans- projekt Warszawa 2006
Projekt budowlany i wykonawczy. Przebudowa linii 110 kV: 41 - SE NAREW SELPOL S.A. dla ZE Białystok 2006
Przebudowa linii napowietrznej 110 kV na terenie fabryki DELL w Łodzi AKSA 2006
Studium wykonalności budowy linii napowietrznej 110 kV do SE POŁUDNIE w Radomsku. Zakład Energetyczny Łódź - Teren 2006
Kanał światłowodowy na linii 110 kV ŚWIECIE-CHEŁMNO SELPOL SA dla SOLIDEX ERIKSON 2006
Modernizacja linii napowietrznej 110 kV PSSE OSTASZEWO Pomorska Specjalna Strefa Ekonom. 2006
Linia kablowa 30 kV. Farma wiatrowa DOBRZYŃ PALTRAK 2006
Dwutorowa linia napowietrzna 110 kV z przewodem OPGW do SE WOLBÓRZ A.B.B. do Zakład Energetyczny Łódź-Teren 2006
OPGW i ADSS na linii napowietrznej 110 kV SE CIEPLICE - SE KOWARY - SE KAMIENNA GÓRA EnergiaPro - Oddział Jelenia Góra 2005-2006
OPGW na napowietrznej linii 110 kV SE CZARNA - SE CHOJNÓW EnergiaPro - Oddział Legnica 2006
Projekt budowlany i wykonawczy: linia napowietrzna 2x400 + 2x200 kV PLEWISKA-KROMOLICE Polskie Sieci Energetyczne S.A. 2005
Kanał OPGW na linii napowietrznej 110 kV SE SZYDŁOWIEC - SE ROŻKI - SE ZWOLEŃ Zakład Energetyczny Skarżysko - Kamienna 2005
Projekt budowlany, wykonawczy i pozwolenie na budowę: modernizacja linii napowietrznej 110 kV PODDĘBICE - ADAMÓW Zakład Energetyczny Łódź - Teren 2005
Projekt budowlany, wykonawczy i pozwolenie na budowę: modernizacja linii napowietrznej 110 kV WIELUŃ - WIERUSZÓW Zakład Energetyczny Łódź - Teren 2005