Poleć znajomego

Mamy młody ale doświadczony zespół ludzi silnie zaangażowanych w tworzenie nowoczesnych rozwiązań i poszukujemy ambitnych, pozytywnych ludzi.

Jeżeli znasz kogoś o pozytywnym nastawieniu to zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie "Poleć znajomego". Wyślij informację na adres praca@ispol‑projekt.pl

 1. Celem programu „Poleć znajomego” jest wsparcie procesu naboru nowych pracowników przez Spółkę ISPOL-PROJEKT. z o.o. (zwaną dalej Spółką).
 2. Program zakłada nagradzanie pracowników spółki za skuteczne polecenie nowego pracownika. Polecenie pracownika polega na wysłaniu na adres praca@ispol-projekt.pl CV kandydata, po wyrażeniu przez niego zgody na aplikowanie o pracę do Spółki.
 3. W przypadku, gdy CV tej samej osoby zostanie przesłane przez różne osoby, za polecającego uznany zostanie pracownik, który polecił danego kandydata jako pierwszy.
 4. W przypadku, gdy polecana osoba jest już zarejestrowana w bazie kandydatów, przyznanie nagrody zależne będzie pozyskania dzięki poleceniu nowych istotnych informacji o kandydacie – dot. zmiany doświadczenia zawodowego, dodatkowych umiejętności, informacji o gotowości do zmiany pracy oraz upływu ponad 12 miesięcy od pierwotnej rejestracji kandydata w bazie.
 5. Polecenie będzie skuteczne, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od chwili polecenia Spółka zatrudni kandydata na umowę o prace lub podejmie stała współpracę, z wyjątkiem zatrudnienia na okres próbny.
 6. Program obowiązuje od 1 lutego 2022 roku i nie jest ograniczony czasowo.
 7. Każdy uczestnik programu może polecić dowolną ilość osób.
 8. Nagroda wypłacany będzie w dwóch częściach:
  a) 2500 zł brutto dla polecającego po zawarciu umowy o pracę lub nawiązaniu stałej współpracy po okresie próbnym wynoszącym trzy miesiące,
  b) 2500 zł brutto dla polecającego po sześciu miesiącach od chwili określonej w punkcie a), pod warunkiem kontynuacji zatrudnienia lub utrzymania stałej współpracy.
 9. Organizator ma prawo w dowolnym momencie zawiesić lub zmienić warunki programu z zastrzeżeniem, że dla skutecznych poleceń dokonanych przed zamianą wypłata nagrody nastąpi niezakłócenie zgodnie z punktem 8 regulaminu.
 10. W przypadku kwestii nieuregulowanych lub kwestii spornych, prawo decyzji i rozstrzygania ma Organizator programu.