Polityka prywatności i cookies

Informacja o plikach cookies

Strona internetowa Ispol-Projekt korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Ispol-Projekt. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urzędzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Ispol-Projekt.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Strona internetowa Ispol-Projekt stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia także usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej, z ktąrej na swoim urządzeniu korzysta Użytkownik.

Ograniczenia stosowania plików cookies narzucone przez Użytkownika w przeglądarce internetowej stosowanej na ich urządzeniu może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Ispol-Projekt.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Uytkownika mogą być również wykorzystywane przez współcujących ze Ispol-Projektem reklamodawców oraz partnerów.

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Ispol-Projekt. W tym celu mogą zostać zachowane informację o ścieżce nawigacji Użytkownika, bądź czasie pozostawania na danej stronie.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies.

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkownika podlegają zapisaniu w warstwie serwerowej w postaci logów. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną internetową Ispol-Projekt oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Ponadto zapisowi mogą podlegać:

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową Ispol-Projekt - w rozumieniu przepisów prawa dane te są anonimowe.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem strony internetowej Ispol-Projekt.

Udostępnienie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach dozwolonych obowiązującym prawem.

Ispol-Projekt może mieć obowiązek udzielania informacji o zebranych danych upoważnionym organom, na podstawie zgodnych z prawem żądań.

Ispol-Projekt może udostępnić dane osobowe Użytkownika podmiotowi przejmującemu prawa i obowiązki Ispol-Projekt w ramach prowadzonej strony internetowej Ispol-Projekt. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowani o nowym administratorze jego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych.

Zabezpieczenie danych osobowych

Wszelkie dane osobowe Użytkownika zostały przez Użytkownika przekazane świadomie i dobrowolnie, zaś ich przetwarzanie będzie dokonywane wyłącznie w celach opisanych w niniejszym dokumencie.

Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, poza podwykonawcami naszych usług informatycznych w celach utrzymania systemów strony internetowej Ispol-Projekt.

Zmiana, poprawianie, usuwanie, przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Ispol-Projekt zapewnia Użytkownikowi swobodny dostęp do danych osobowych, możliwość ich zmiany, zapomnienia, poprawiania oraz usuwania.

Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez kontakt mailowy ze Ispol-Projektem pod adresem sekretariat@ispol-projekt.pl.

Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych Użytkownik uzyska kontaktując się ze pod adresem sekretariat@ispol-projekt.pl.

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze mają podany czas, przez jaki obowiązują. W przypadku braku określenia owego terminu zgody obowiązują do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, chyba że przetwarzanie odbywa się na podstawie innych przepisów prawa niż wyrażona zgoda.