Stacje energetyczne

Wielobranżowe projekty - wielobranżowy zespół

stacja elektroenergetyczna

Budowa stacji elektroenergetycznej wymaga rozważenia wielu aspektów specyficznych dla budowy tego typu obiektu. Żądanie coraz większej przepustowości przy jednoczesnym nacisku na bezpieczeństwo, ekonomię i ochronę środowiska jest wyzwaniem dla inżynierów.

Przeprowadzenie szeregu procedur administracyjnych wymaganych bardzo szczegółowymi przepisami w akceptowanym przedziale czasowym to tylko jedno z nich. Komunikacja społeczna, czy ocena wpływu obiektu na otoczenie to kolejne.

Projekty stacji energetycznych wymagają specjalistów z wielu dziedzin.
Zdając sobie sprawę z tego, że odpowiedni i dobrze skoordynowany zespół jest warunkiem koniecznym dla efektywnego poprowadzenia projektu, nieustannie inwestujemy w rozwój kompetencji naszych pracowników. Nasz zespół jest w stanie zapewnić bezpieczną realizację każdej inwestycji z branży elektroenergetycznej.

Gwarantujemy rozwiązania optymalne dla każdego projektu oraz przeprowadzamy wszelkie niezbędne procesy administracyjne.

Nasze projekty stacji elektroenergetycznych

Nazwa Inwestor Data zakończenia
Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV PIASECZNO Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 2017
Przebudowa stacji WN/SN WIELUŃ PGE Dystrybucja S.A. 2018
Wymiana istniejących autotransformatorow w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV KOPANINA na jednostki 275 MVA PSE S.A. 2018
Rozbudowa stacji 400/110 kV SIEDLCE-UJRZANÓw SAG Elbud Gdańsk S.A. 2017
Projekt modernizacji stacji 220/110 kV Pabianice Energoprojekt Poznań Sp. z o.o. 2017
Projekt rozbudowy stacji 400/110 kV SIEDLCE-UJRZANÓw SAG Elbud Gdańsk S.A. 2017
Rozbudowa obwodów wtórnych na stacjach 400/110 kV Gdańsk Błonie 220/110 kV Toruń ELANA, 400/110 kV Płock połączona z modernizacją stacji 400/110 Grudziądz Węgrowo SAG ELBUD Gdańsk 2017
Wykonanie dokumentacji projektowej i prawnej dla zadania "Budowa stacji elektroenrgetycznej 110/15 kV Chomranice" Pile Elbud S.A. 2016
Dokumentacja formalno-prawna dla budowy stacji rozdzielczej Garaszewo wraz z liniami wysokiego napięcia Energa Oparator S.A. 2016
Modernizacja stacji 110 kV RPZ Śródmieście w technologii GIS Elektrobudowa S.A. 2016
Studium wykonalności budowy GPZ 110/15 kV Matylda wraz z liniami zasilającymi 110 kV Tauron Dystrybucja S.A. 2016
Przygotowanie dokumentacji projektowej dla EC Toruń - obwody wtórne Alstom 2016
Projekt budowlany wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę i projekt wykonawczy "Budowa stacji 400/110 kV SIEDLCE-UJRZANÓW" SELPOL S.A. 2015
Przebudowa stacji 110/15/6 kV RPZ Śródmieście-Łódź PGE Dystrybucja Sp. z o.o. 2015
Przebudowa rozdzielni 110 kV na stacji 110/15/6 kV RPZ Śródmieście-Łódź PGE Dystrybucja SA 2015
Wykonanie wariantowej koncepcji projektowej i studium wykonalności dla wybudowania stacji 110/15 kV „Karpin” i zasilającej ją dwutorowej linii 110 kV wciętej w linię 110 kV Radzymin-Wyszków PGE Dystrybucja S.A. 2014
Projekt stacji 110/15 kV DS Agile opartej na technologii cyfrowej ALSTOM Power Sp.z o.o 2013
Studium wykonalności budowy stacji Gubin, Plewiska Bis, Zielona Góra stations i rozbudowy stacji Plewiska jako część studium wykonalności budowy trzeciego połączenia 400 kV między systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec EMCA S.A. 2013
Studium wykonalności nowej lokalizacji RPZ POLESIE PGE Dystrybucja S.A. 2012
Projekt budowlany i wykonawczy: rozbudowa rozdzielni 6 kV w stacji 110/6 kV w Elektrociepłowni Saturn TRANS-ENERGO S.A. 2008
Budowa stacji 400/110 kV WROCŁAW - projekt wykonawczy Konsorcjum ZWSE Rzeszów i SELPOL 2008
Projekt budowlany i wykonawczy: przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV BIELSK PODLASKI Zakład Energetyczny Białystok S.A. 2007
Projekt budowlany i wykonawczy: rozbudowa stacji 110/15 kV WYSOKIE MAZOWIECKIE Zakład Energetyczny Białystok S.A. 2007
Projekt wykonawczy. Przeprojektowanie systemu ochrony w stacjach CZARNA, CHOJNÓW i KONRAD ENERGIA PRO – Legnica 2007
Projekt budowlany, wykonawczy i pozwolenie na budowę: modernizacja rozdzielnicy 110 kV na stacji 110/15/6 kV FASTY Zakład Energetyczny Białystok S.A 2005