Analizy systemowe

analizy systemoweAnalizy systemowe są szerokim pojęciem obejmującym wszelkie analizy pracy oraz zagrożeń systemu elektroenergetycznego jako całości lub poszczególnych jego elementów. Mogą dotyczyć zarówno aspektów związanych z bezpieczeństwem całego systemu elektroenergetycznego, takich jak analiza spełnienia kryteriów n-1, n-2, stabilności itp. jak i konkretnych problemów na etapie planowania, jak na przykład ekspercka ocena możliwości przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej (dużego odbioru lub źródła - np. farmy wiatrowej) czy wybór układu sterowania i zabezpieczeń.

Dzięki dużemu doświadczeniu oraz bezpośrednim wsparciu specjalistów z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej jesteśmy w stanie rozwiązać dowolne problemy naszych Klientów, związane z systemem elektroenergetycznym.