Energetyka odnawialna

Energetyka odnawialnaNowoczesne technologie wytwarzania energii elektrycznej pozwalają na zmianę tradycyjnego sposobu przepływu energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym. Do niedawna źródłami energii elektrycznej były wyłącznie duże elektrownie systemowe, z których energia za pomocą sieci przesyłowej i dalej dystrybucyjnej docierała do odbiorców końcowych. Obecnie powstaje ogromna ilość małych źródeł energii, przyłączanych do sieci dystrybucyjnej, opartych głównie na zasobach odnawialnej energii wiatru, słońca i biomasy, co powoduje odwrócenie dotychczasowego kierunku przepływu energii w sieci.

Dostępność nowoczesnych technologii znacznie rozszerza rynek energii. Producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych mogą być już nie tylko inwestorzy dużych farm wiatrowych, lecz praktycznie wszyscy konsumenci, którzy zdecydują się na instalację paneli fotowoltaicznych lub turbiny wiatrowej na dachu swojego domu. Pojawia się zatem nowa grupa podmiotów na rynku energii elektrycznej - prosumenci, z którymi wiązane są nadzieje na wypełnienie wskaźników polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej.

Rozwój energetyki rozproszonej stanowi jednak ogromne wyzwanie dla systemu elektroenergetycznego, który był projektowany dla jednokierunkowego przepływu mocy elektrownia- odbiorca. Efektem przyłaczania dużej ilości nowych źródeł energii do sieci odbiorczej jest konieczność opracowania i zastosowania nowych rozwiązań zapewniających pewną i bezpieczną pracę systemu elektroenergetycznego w nowych warunkach. Wprowadzane są takie rozwiązania jak sieci inteligentne (Smart Grid), bilansowanie lokalne, zaawansowane systemy sterowania generacją oraz inteligentne opomiarowanie (smart metering). Stanowi to nowe wyzwanie dla inżynierów oraz wymaga zastosowania specjalistycznej wiedzy na etapie projektowania i rozwoju sieci.