Historia firmy

selpolLinia 4-torowaSpółka powstała w 2000 roku pod nazwą Selpol-Projekt Centrum Projektowania i Usług Serwisowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku połączenia dwóch biur projektowych: Europrojekt oraz Selprim. Działalność firmy skupiała się głównie na wykonywaniu projektów sieci wysokich i średnich napięć, klientami firmy były spółki dystrybucyjne oraz główny udziałowiec – SELPOL S.A. W 2003 roku celem wzmocnienia potencjału technicznego przy realizacji projektu 4-torowej dwunapięciowej linii elektroenergetycznej 2x400 + 2x220 kV dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. firma nawiązała współpracę z francuskim Transel SAS oraz islandzkim biurem projektów Linuhönnun, posiadającym ogromne doświadczenie w projektowaniu linii napowietrznych najwyższych napięć.

Islandia w ŁodziEfektem udanej kooperacji było objęcie w 2007 roku części udziałów spółki Selpol-Projekt przez dwóch udziałowców islandzkich: firmy Linuhönnun i Rafteiknig oraz zmiana nazwy firmy na ISPOL-PROJEKT Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Doświadczenia zdobyte przy przy realizacji dużych projektów sieciowych oraz potencjał stojący za partnerami zagranicznymi spowodował dynamiczny rozwój firmy i zwiększenie w portfelu zamówień Spółki udziału projektów elementów sieci najwyższych napięć.

Rok 2007 zapoczątkował również rozwój energetyki wiatrowej w Polsce, w którym od początku uczestniczyło biuro realizując projekty dużych farm wiatrowych, wyznaczające jednocześnie standardy stosowane później przez spółki dystrybucyjne przy przyłączaniu dużych elektrowni wiatrowych do sieci.

Obecnie Spółka może się poszczycić wieloletnim doświadczeniem w praktycznie każdej dziedzinie związanej z projektowaniem sieci elektroenergetycznych, co pozwala na podjęcie dowolnych, skomplikowanych projektów wymagających kreatywnego podejścia i wypracowania optymalnego rozwiązania, zapewniającego zarówno spełnienie oczekiwań klienta co do jakości i efektywności ekonomicznej, jak i wymogów bezpiecznej pracy całego systemu elektroenergetycznego.