Linie przesyłowe

linie przesyłoweLinie elektroenergetyczne są elementami systemu elektroenergetycznego odpowiedzialnymi za przesył i rozdział energii elektrycznej. Łączą one ze sobą i wiążą w jeden spójny układ pozostałe elementy systemu (elektrownie, stacje elektroenergetyczne, odbiorców itp.).

Linie elektroenergetyczne mogą być realizowane w dwóch dostępnych technologiach – jako napowietrzne lub kablowe (podziemne). Najtańszym i najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem jest zastosowanie do przesyłu energii elektrycznej przewodów rozpiętych nad ziemią za pomocą konstrukcji wsporczych – słupów. Wysokość linii nad terenem, a co się z tym wiąże - również wielkość słupów i gęstość ich ustawienia, skorelowana są z napięciem znamionowym linii. Linie przesyłowe najwyższych napięć (400 i 220 kV) budowane są z wykorzystaniem wysokich konstrukcji stalowych – ażurowych (słupy kratowe) lub pełnościennych (słupy rurowe). Linie te mają bardzo duże długości (często znacznie przekraczające 100 km) i w związku z tym słupy rozstawiane są stosunkowo rzadko (co ok. 400 m), co wpływa istotnie na elastyczność wyboru trasy linii. Linie niższych napięć budowane są z wykorzystanie niższych konstrukcji gęściej lokalizowanych, co ułatwia dopasowanietrasy linii do terenu, przez który są prowadzone.

Alternatywą dla linii napowietrznych są linie kablowe, które charakteryzują się znacznie mniejszą awaryjnością niż konstrukcje tradycyjne, mniej również oddziaływają na otoczenie i dają znacznie większą elastyczność prowadzenia ich trasy. Są jednak znacznie droższe i przez to ich stosowanie ograniczone jest praktycznie do zakresu napięć średnich (6-30 kV) i w uzasadnionych przypadkach (np. tereny silnie zurbanizowane) do napięcia wysokiego (110 kV). Zastosowanie linii kablowych w sieci najwyższych napięć (400 i 220 kV), z uwagi na ogromne koszty, jest w zasadzie znikome.

Proces inwestycyjny budowy linii elektroenergetycznej charakteryzuje się wysokim stopniem skomplikowania ze względu zarówno na skalę, jak i uwarunkowania właściwe dla obiektów liniowych . Oprócz aspektów związanych z budową obiektów energetycznych pojawia się dodatkowo konieczność pozyskania zgody właścicieli wszystkich nieruchomości, przez które przebiegać będzie planowana inwestycja. Istotnym jest fakt, iż tereny pod linie energetyczne nie są wykupywane przez inwestora, lecz jedynie ustanawiane jest ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu. Tereny te mogą (z pewnymi ograniczeniami) być po wybudowaniu linii w dalszym ciągu wykorzystywane zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem przez ich właścicieli. Budowa linii elektroenergetycznych zawsze poprzedzona jest szczegółowymi badaniami i analizami, pozwalającymi na zapewnienie bezpiecznej pracy obiektu po jego realizacji.