Ludzie

Kapitał ludzki Spółki stanowi doświadczony i zmotywowany zespół pracowników, zaangażowanych w realizację ambitnych i skomplikowanych projektów energetycznych. Za wysoką jakość wykonywanych projektów odpowiada grupa uprawnionych architektów oraz projektantów branż elektrycznej, konstrukcyjnej, drogowej czy sanitarnej.

Doświadczony Zespół Postępowań Administracyjnych, wywodzący się z byłych pracowników urzędów administracji publicznej szczebla kierowniczego, zapewnia właściwą jakość, szybkość oraz skuteczność prowadzonych procedur formalno-prawnych związanych z realizacją projektów energetycznych.

Pracownicy firmy biorą również udział w międzynardowych projektach badawczych oraz europejskich pracach normalizacyjnych.