Oddziaływanie na środowisko

Oddziaływanie na środowiskoLinie i stacje elektroenergetyczne wysokich napięć są niezbędne, ponieważ dostarczają energię milionom ludzi. Przepisy związane z budową linii nakładają na inwestora obowiązek przestrzegania wielu niezwykle rygorystycznych wymagań, szczególnie restrykcyjnych w kwestiach dotyczących ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt. Wybudowanie linii zgodnie z normami krajowymi i europejskimi gwarantuje bezpieczeństwo zarówno środowiska, jak i ludzi w jej otoczeniu.

Wokół linii napowietrznych występuje pole elektryczne i magnetyczne niskiej częstotliwości (50 Hz). Pojęcia pola elektromagnetycznego nie należy mylić z promieniowaniem Oddziaływanie na środowiskoelektromagnetycznym towarzyszącym pracy urządzeń wykorzystujących wysokie częstotliwości (nadajniki radiowe i telewizyjne, telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe). Każdy człowiek korzystający z domowych urządzeń znajduje się codziennie w zasięgu pola elektromagnetycznego, zwykle nie zdając sobie sprawy z tego faktu. Poziom pól wytwarzanych przez różne domowe urządzenia elektryczne jest porównywalne z wartościami pól jakie występują w sąsiedztwie linii napowietrznych wysokiego napięcia. W Polsce dopuszczane jest przebywanie w polu elektromagnetycznym do 10 kV/m, a na terenach pod zabudowę – do 1 kV/m.

Funkcjonowaniu linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia towarzyszy również hałas, który jest słyszalny w jej bezpośrednim sąsiedztwie w okresach wysokiej wilgotności powietrza. Nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach pogodowych poziom hałasu wynikający z pracy linii nie przekracza jednak 30 – 45 dB. Są to wartości na co dzień nieodczuwalne.

Do dziś, mimo dziesiątek lat obecności setek tysięcy kilometrów linii wysokiego napięcia na świecie, nie stwierdzono żadnego wpływu linii na zdrowie ludzi, zwierząt ani upraw.