Planistyka

Pierwszym krokiem przy ustalaniu możliwości realizacji inwestycji jest ustalenie warunków jej realizacji zgodnie przepisami o planowaniu przestrzennym. W Polsce o sposobie zagospodarowania przestrzeni decydują samorządy lokalne poprzez Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. W nich gminy autonomicznie określają kierunki swojego rozwoju, w tym potencjalne ulokowanie na swoim obszarze inwestycji z sektora energetycznego, takich jak elektrownie czy sieci elektroenergetyczne. Procedura wprowadzenia planowanych przedsięwzięć do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, lecz również woli władz lokalnych do współpracy z inwestorami. Posiadamy duże doświadczenie we współpracy z samorządami przy planowaniu nowych inwestycji sieciowych, dzięki czemu możemy skutecznie wspomagać inwestorów w rozmowach z lokalnymi władzami w celu przekonania ich o konieczności realizacji ich przedsięwzięć na obszarze ich działania.