Projektowanie

projektowanieOpracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wielobranżowych projektów, których wymagają przedsięwzięcia energetyczne, wymaga skoordynowanej pracy wielu specjalistów. Projekt techniczny jest zawsze wypadkową wymagań inwestorów oraz ograniczeń narzuconych lokalnymi uwarunkowaniami, możliwościami wykonawcy jak i przepisami prawa. Duże inwestycje wymagają wieloetapowej dokumentacji, obejmującej zwykle:

  • projekt podstawowy, w którym zawarte są podstawowe założenia do projektowania, będące przedmiotem ustaleń i uzgodnień,
  • projekt budowlany, wymagany przepisami prawa do pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, wraz z pozwoleniem na budowę,
  • projekt wykonawczy, obejmujący szczegółowe rozwiązania niezbędne do realizacji inwestycji,
  • kosztorys inwestorski, pozwalający na oszacowanie koniecznych nakładów finansowych na realizację inwestycji,
  • dokumentację powykonawczą, opisującą rzeczywiście wykonany obiekt, uwzględniającą wszelkie zinwentaryzowane zmiany wprowadzone na etapie realizacji inwestycji.

Nasz potencjał zarówno wiedzy, jak i wykwalifikowanej kadry specjalistów pozwala, w zależności od potrzeb Inwestora, na opracowanie w możliwie krótkich terminach wysokiej jakości dokumentacji technicznej dla stacji i linii elektroenergetycznych, elektrowni wiatrowych, słonecznych i innych przedsięwzięć z szeroko rozumianego sektora elektroenergetycznego.