Projekty zakończone

Lp.Przedmiot opracowania projektowegoZakres opracowaniaInwestorZamawiającyTermin realizacji
1 Elektrownia wiatrowa SKOCZYKŁODY o mocy 36 MW
Stacja elektroenergetyczna
110/30 kV SKOCZYKŁODY
projekt budowlany,
projekt wykonawczy
VARITEX Ulacha i Wspólnicy Sp. j. VARITEX Ulacha i Wspólnicy Sp. j. 2013
2 Stacja elektroenergetyczna w technologii cyfrowej 110/15 kV DS AGILE projekt wykonawczy,
dokumentacja kosztorysowa
 

ALSTOM POWER
Sp. z o.o.

2013
3 Budowa stacji elektroenergetycznych
400/110 kV GUBIN, PLEWISKA BIS, ZIELONA GÓRA oraz rozbudowa stacji elektorenergetycznej
400/220/110 kV PLEWISKA w ramach budowy trzeciego połączenia transgranicznego
400 kV pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec
studium wykonalności Polski Sieci Elektroenergetyczne S.A. EMCA S.A. 2013
4 Przebudowa linii napowietrznej
110 kV relacji KALISZ PÓŁNOC-KALISZ DOBRZEC
projekt budowlany, projekt wykonawczy, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, decyzja o pozwoleniu na budowę, dokumentacja kosztorysowa PHU R. Nowicki PHU R. Nowicki 2013
5 Przebudowa linii napowietrznej
110 kV relacji PAWŁOWICE-BRENNIK
projekt budowlany,
projekt wykonawczy,
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
pozyskanie prawa drogi/ustanowienie służebności przesyłu,
decyzja o pozwoleniu na budowę
TAURON Dystrybucja S.A. SELPOL S.A 2013
6 Budowa stacji elektroenergetycznej
400/110 kV WROCŁAW
projekt wykonawczy Polski Sieci Elektroenergetyczne S.A. ZWSE Rzeszów
Sp. z o.o.
2012
7 Przebudowa linii napowietrznej
110 kV relacji SOCHACZEW-GRODZISK
projekt wykonawczy PGE Dystrybucja S.A. SELPOL S.A 2012
8 Budowa stacji elektroenergetycznej wnętrzowej 110/15/6 kV RPZ POLESIE
w technologii GIS
studium wykonalności PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A. 2012
9 Elektrownia słoneczna KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI o mocy 2 MW  studium wykonalności VARITEX Ulacha i Wspólnicy Sp. j. VARITEX Ulacha i Wspólnicy Sp. j. 2012
10 Elektrownia wiatrowa CIESZĘTA o mocy 48 MW
Stacja elektroenergetyczna 110/30 kV CIESZĘTA
projekt budowlany ECO-WIND Sp. z o.o. ECO-WIND Sp. z o.o. 2011
11 Modernizacja linii napowietrznych 110 kV w celu zwiększenia obciążalności ciągów liniowych 110 kV studium wykonalności ENERGA Operator S.A. ENERGA Operator S.A. 2011
12 Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV relacji EŁK-NOWA STACJA
Budowa stacji elektroenergetycznej
400/110 kV RUTKI (ŁOMŻA)

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/110 kV EŁK
studium wykonalności Polski Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polski Sieci Elektroenergetyczne S.A. 2010
13 Modernizacja linii napowietrznej 220 kV relacji ŚWIEBODZICE-ZĄBKOWICE projekt wykonawczy Polski Sieci Elektroenergetyczne - Zachód S.A. Polski Sieci Elektroenergetyczne - Zachód S.A. 2010
14 Elektrownia wiatrowa ŚCIEKI
o mocy 20 MW

Linia napowietrzna 110 kV
Stacja elektroenergetyczna 110/20 kV ŚCIEKI
projekt budowlany,
projekt wykonawczy,
decyzja o pozwoleniu na budowę
ELWIATR Sp. z o.o. ELWIATR Sp. z o.o. 2009
15 Rozbudowa stacji 110/6 kV EC SATURN projekt budowlany,
projekt wykonawczy
Saturn Management Sp. z o.o.  TRANS-ENERGO S.A. 2008
16 Budowa linii napowietrznej
110 kV relacji SKLĘCZKI-KUTNO
projekt budowlany,
projekt wykonawczy
PKP Energetyka S.A. PKP Energetyka S.A. 2008
17 Elektrownia wiatrowa DOBRZYŃ o mocy 40 MW
Stacja elektroenergetyczna 110/30 kV DOBRZYŃ
projekt budowlany,
projekt wykonawczy
PALTRAK Sp. z o.o. PALTRAK Sp. z o.o. 2008
18 Przebudowa linii napowietrznej
220 kV relacji JANÓW-PIOTRKÓW
projekt budowlany,
projekt wykonawczy
Polski Sieci Elektroenergetyczne - Centrum S.A. SELPOL S.A 2007
19 Przebudowa linii napowietrznej
220 kV relacji JANÓW-PABIANICE

projekt budowlany,
projekt wykonawczy

Polski Sieci Elektroenergetyczne - Centrum S.A. SELPOL S.A 2007
20 Budowa linii napowietrznej
400 kV relacji BEŁCHATÓW-TRĘBACZEW
w zakresie przebudowy obiektów kolidujących

projekt budowlany,
projekt wykonawczy,
pozyskanie prawa drogi/ustanowienie służebności przesyłu,
decyzja o pozwoleniu na budowę

BOT S.A. SELPOL S.A 2007
21 Przebudowa linii napowietrznej
220 kV relacji TORUŃ ELANA-WŁOCŁAWEK

Przebudowa linii napowietrznej
220 kV relacji TORUŃ ELANA-GRUDZIĄDZ WĘGROWO

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji TORUŃ-LUBICZ
w zakresie likwidacji kolizji z autostradą A1
projekt budowlany,
projekt wykonawczy
GDDKiA S.A. TRANSPROJEKT Warszawa Sp. z o.o. 2007
22 Przebudowa linii napowietrznej
110 kV relacji BOGUSZÓW-GRANICA PAŃSTWA
projekt budowlany,
projekt wykonawczy,
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
pozyskanie prawa drogi/ustanowienie służebności przesyłu,
dokumentacja kosztorysowa
TAURON Dystrybucja S.A. TAURON Dystrybucja S.A. 2007
23 Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV BOGUSZÓW projekt budowlany,
projekt wykonawczy,
decyzja o pozwoleniu na budowę
TAURON Dystrybucja S.A. TAURON Dystrybucja S.A. 2007
24 Przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV BIELSK PODLASKI projekt budowlany,
projekt wykonawczy,
decyzja o pozwoleniu na budowę
Zakład Energetyczny Białystok S.A Zakład Energetyczny Białystok S.A 2007
25 Przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV WYSOKIE MAZOWIECKIE projekt budowlany,
projekt wykonawczy,
decyzja o pozwoleniu na budowę
Zakład Energetyczny Białystok S.A Zakład Energetyczny Białystok S.A 2007
26 Modernizacja linii napowietrznej
220 kV relacji ROGOWIEC-KOPALNIA
projekt wykonawczy Polski Sieci Elektroenergetyczne - Centrum S.A. SELPOL S.A 2007
27 Modernizacja linii napowietrznej
220 kV relacji ROGOWIEC-PIOTRKÓW
projekt wykonawczy Polski Sieci Elektroenergetyczne - Centrum S.A. SELPOL S.A 2007
28 Słupy kratowe linii 220 kV. Dostosowanie konstrukcji słupów serii M52 do wymogów PN-E-05100-1:1998 projekt wykonawczy Polski Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polski Sieci Elektroenergetyczne S.A. 2007
29 Modernizacja stacji elektorenergetycznej 400/110 kV CZARNA projekt wykonawczy Energia Pro S.A. Energia Pro S.A. 2007
30 Modernizacja stacji elektorenergetycznej 110/20 kV CHOJNÓW projekt wykonawczy Energia Pro S.A. Energia Pro S.A. 2007
31 Modernizacja stacji elektorenergetycznej 110/20 kV KONRAD projekt wykonawczy Energia Pro S.A. Energia Pro S.A. 2007
32 Przebudowa linii napowietrznej
400 kV relacji ROGOWIEC-MIŁOSNA/PŁOCK

Przebudowa linii napowietrznej
220 kV relacji ROGOWIEC-PABIANICE

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji ZELÓW-BEŁCHATÓW
w zakresie likwidacji kolizji z obwodnicą Bełchatowa
projekt budowlany,
projekt wykonawczy
GDDKiA S.A. TRANSPROJEKT Warszawa Sp. z o.o. 2007
33 Przebudowa linii napowietrznej
110 kV relacji NAREW-BIELSK PODLASKI
projekt budowlany,
projekt wykonawczy,
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
pozyskanie prawa drogi/ustanowienie służebności przesyłu,
decyzja o pozwoleniu na budowę
PGE Dystrybucja S.A. SELPOL S.A 2006
34 Przebudowa linii napowietrznych
110 kV na terenie zakładów DELL w Łodzi

projekt budowlany,
projekt wykonawczy

DELL AKSA 2006
35 Przebudowa linii napowietrznych
110 kV na terenie zakładów PSSE OSTASZEWO
projekt budowlany,
projekt wykonawczy
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. 2006
36 Modernizacja linii napowietrznej
110 kV relacji ŚWIECIE-CHEŁMNO
projekt budowlany,
projekt wykonawczy,
decyzja o pozwoleniu na budowę
SOLIDEX ERIKSON SELPOL S.A 2006
37 Budowa linii napowietrznej
110 kV dla przyłączenia stacji elektroenergetycznej 110/15 kV WOLBÓRZ
projekt budowlany,
projekt wykonawczy,
decyzja o pozwoleniu na budowę
Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. ABB 2006
38 Modernizacja linii napowietrznych 110 kV relacji CIEPLICE-KOWARY-KAMIENNA GÓRA projekt budowlany,
projekt wykonawczy
Energia Pro S.A. Energia Pro S.A. 2006
39 Modernizacja linii napowietrznej
110 kV relacji CZARNA-CHOJNÓW
projekt budowlany,
projekt wykonawczy
Energia Pro S.A. Energia Pro S.A. 2006
40 Modernizacja stacji elektorenergetycznej 110/15 kV FASTY projekt budowlany,
projekt wykonawczy,
decyzja o pozwoleniu na budowę
Zakład Energetyczny Białystok S.A Zakład Energetyczny Białystok S.A 2005
41 Budowa linii napowietrznej 2x400+2x220 kV relacji PLEWISKA-KROMOLICE projekt budowlany,
projekt wykonawczy,
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
pozyskanie prawa drogi/ustanowienie służebności przesyłu,
decyzja o pozwoleniu na budowę
Polski Sieci Elektroenergetyczne S.A. SELPOL S.A 2005
42 Modernizacja linii napowietrznej
110 kV relacji SZYDŁOWIEC-ROŻKI-ZWOLEŃ
projekt budowlany,
projekt wykonawczy
Zakład Energetyczny Skarżysko - Kamienna S.A. Zakład Energetyczny Skarżysko - Kamienna S.A. 2005
43 Przebudowa linii napowietrznej
110 kV relacji PODDĘBICE-ADAMÓW
projekt budowlany,
projekt wykonawczy,
decyzja o pozwoleniu na budowę
Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. SELPOL S.A 2005
44 Przebudowa linii napowietrznej
110 kV relacji WIELUŃ-WIERUSZÓW
projekt budowlany,
projekt wykonawczy,
decyzja o pozwoleniu na budowę
Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. SELPOL S.A 2005