Służebność przesyłu

slużebność przesyłuSłużebność przesyłu jest to instrument prawny utworzony z myślą o regulowaniu relacji pomiędzy właścicielami nieruchomości a przedsiębiorstwami, które chcą zlokalizować na ich działkach np. linie elektroenergetyczne. Określa  ona zakres, w jakim przedsiębiorca zamierza skorzystać z fragmentu nieruchomości, na której zlokalizowana jest linia.

Służebność przesyłu jest ograniczonym prawem rzeczowym, na mocy którego inwestor uzyskuje prawo do korzystania z gruntu w określonym zakresie – t.j. do wybudowania linii i możliwości dostępu do gruntu pod linią (pasa technologicznego) w sytuacji konieczności naprawy linii, usuwania awarii. Ustanowienie służebności przesyłu następuje w drodze umowy  pomiędzy właścicielem nieruchomości a właścicielem sieci. Inwestor nie staje się właścicielem gruntu na którym znajduje się linia. Nie może ogrodzić terenu, jak też wyłączyć możliwości przechodu i przejazdu pod linią. Teren pod linią może być (z pewnymi ograniczeniami) nadal wykorzystywany zgodnie z jego dotychczasowym przeznaczeniem przez ich właścicieli.