Służebność przesyłu

Słup energetycznyInstytucja służebności przesyłu, ustanowiona w kodeksie cywilnym, pozwala na zabezpieczenie interesów inwestora i właściciela infrastruktury sieciowej w postaci prawa do terenu pod inwestycję zarówno na etapie jej budowy, jak również podczas jej eksploatacji i ewentualnej przebudowy.

Służebność przesyłu, co do zasady, ustanawiana jest na mocy notarialnie zawartych umów dwustronnych pomiędy właścicielami nieruchomości, na których ma być lokalizowana infrastruktura sieciowa a inwestorem. Konieczne jest zatem przeprowadzenie wcześniejszych negocjacji mających na celu ustalenie warunków udzielenia służebności przesyłu. Ostateczny sukces zależy w dużej mierze od umiejętności i doświadczenia negocjatorów.

Nasi pracownicy uczestnicząc w wielu projektach liniowych, w których konieczne było zawieranie porozumień z często setkami właścicieli nieruchomości, udowodnili, iż właściwa organizacja tego postępowania pozwala na zaplanowanie i osiągnięcie końcowego sukcesu.