Stacje elektroenergetyczne

Stacja elektroenergetycznaStacje elektroenergetyczne są elementami systemu elektroenergetycznego odpowiedzialnymi za przesył, rozdział i przetwarzanie energii elektrycznej. Są powiązane wzajemnie ze sobą i pozostałymi elementami systemu (elektrownie, odbiorcy itp.) za pomocą linii elektroenergetycznych.

Stacje najwyższych napięć najczęściej budowane są jako napowietrzne, tzn. aparatura obwodów pierwotnych usytuowana stacja elektroenergetycznajest na wydzielonym zamkniętym terenie na konstrukcjach stalowych. Medium izolacyjne stanowi powietrze. W uzasadnionych przypadkach oraz przy niższych napięciach znamionowych stosowane jest również rozwiązanie stacji wnętrzowych, to znaczy w całości instalowanych w budynkach. Rozwiązanie takie jest jednak znacznie droższe, ponieważ konieczna wtedy  minimalizacja rozmiarów urządzeń wymaga wykorzystania nowoczesnych  technologii izolacyjnych (np. sześciofluorku siarki), co znaczenie podnosi koszt całej inwestycji.

Stacje elektroenergetyczne są zaawansowanymi technologicznie urządzeniami, tym bardziej skomplikowanymi, iż wyższe jest ich napięcie znamionowe. Projekty stacji są projektami wielobranżowymi, przy których opracowaniu, oprócz wielu inżynierów elektroenergetyków różnych specjalności (obwody pierwotne, obwody wtórne, automatyka itp.), biorą również udział projektanci odpowiedzialni za architekturę, konstrukcje, drogi, bocznice kolejowe, instalacje wodne i kanalizacyjne, odwodnienie, telekomunikację i informatykę, rzeczoznawcy ds. BHP, bezpieczeństwa pożarowego czy ochrony sanitarnej.

Proces inwestycyjny budowy stacji elektroenergetycznej wymaga rozważenia wielu aspektów specyficznych dla budowy obiektów energetycznych - oceny potencjalnego oddziaływania obiektu na jego otoczenie, komunikacji społecznej mającej na celu minimalizację oporów gisspołecznych oraz przeprowadzenia szeregu procedur administracyjnych wymaganych szczegółowymi przepisami prawa. Budowa stacji elektroenergetycznej zawsze poprzedzona jest szczegółowymi badaniami i analizami, pozwalającymi na zapewnienie bezpiecznej pracy obiektu po jego realizacji.