Struktura

schemat organizacyjnySpółka posiada hierarchiczną strukturę wewnętrzną zoptymalizowaną pod kątem skutecznej realizacji celów, w tym realizacji skomplikowanych projektów energetycznych.

Projekty wykonywane są przez Zespoły Projektowania Linii oraz Stacji Wysokich Napięć. Obsługę administracyjno-prawną zapewnia Zespół Postępowań Administracyjnych, realizujący zarówno procedury administracyjne związane z realizacją projektów (postępowania planistyczne, budowlane, wywłaszczeniowe itp.), jak i negocjacyjno-uzgodnieniowe, między innymi z właścicielami nieruchomości przeznaczonymi pod realizację inwestycji.