Struktura własności

ISPOL-PROJEKT Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest własnością dwóch podmiotów działających na światowym rynku w branży elektroenergetycznej. Międzynarodowy kapitał Spółki jest efektem objęcia jej udziałów przez:

  • Budownictwo Energetyczne SELPOL Spółka Akcyjna (Polska),
  • EFLA hf., Engineering and Consulting Company (Islandia).

selpolSELPOL S.A. jest firmą wykonawczą posiadającą ogromne doświadczenie w realizacji dużych projektów elektroenergetycznych na całym świecie. Poza znaczącym udziałem w budowie polskich sieci elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć SELPOL S.A. zrealizował również wiele projektów zagranicznych, takich jak budowa linii najwyższych napięć w Kongo czy Finlandii.

Dalsze informacje o spółce SELPOL S.A. znajdują się pod adresem http://www.selpol.pl.

EFLA hf. jest islandzką firmą projektową i konsultingową działającą w wielu obszarach szeroko rozumianej działalności inżynieryjnej. Jej międzynarodowa działalność obejmuje cały świat, firma posiada swoje oddziały lub spółki zależne w Norwegii, Rosji, Francji, Polsce, Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. EFLA składa się z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów w wielu różnych dziedzinach, obejmujących między innymi energetykę, przemysł, transport, budownictwo ogólne oraz inżynierię środowiskową.

Dalsze informacje o spółce EFLA hf. znajdują się pod adresem http://www.efla-engineers.com.