Studium wykonalności

studium wykonalnosciStudia wykonalności są pierwszym etapem realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ich podstawowym elementem jest analiza wszelkich możliwych wariantów przeprowadzenia przedsięwzięcia w aspekcie nie tylko czysto technicznym, lecz również ekonomicznym, proceduralnym, środowiskowym itp. Zastosowanie wielokryterialnej analizy SWOT pozwala na wybór optymalnego sposobu realizacji inwestycji.

Dobrze opracowane studium wykonalności to nie tylko krok formalny w procesie realizacji inwestycji, ale kompendium wiedzy dla Inwestora o ryzykach i zagrożeniach związanych z przedsięwzięciem, koncepcja i projekt podstawowy, a także kluczowy argument niezbędny do podjęcia decyzji o realizacji inwestycji i w końcu, co równie ważne, gotowy załącznik do wniosku o finansowanie przedsięwzięcia.

Posiadamy duże doświadczenie w opracowywaniu studiów wykonalności znaczących obiektów elektroenergetycznych, zarówno liniowych, jak i stacyjnych, które stawały się później podstawą realizacji dużych inwestycji sieciowych.