Zarząd

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Od 1 lipca 2012 roku funkcję Prezesa Zarządu pełni Piotr Gburczyk.

Piotr Gburczyk związany jest z branżą elektroenergetyczną od początku swojej kariery zawodowej. Bezpośrednio po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera na Politechnice Łódzkiej rozpoczął pracę w biurze projektowym Selpol-Projekt. Po zdobyciu uprawnień budowlanych kierował pracą Zespołu Projektowania Stacji Wysokich Napięć, koordynując wielobranżowe projekty stacji elektronergetycznych oraz elektrowni wiatrowych. W 2010 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Spółki, a w lipcu 2012 roku, po upływie kadencji poprzedniego Zarządu Spółki, kierowanego przez Prezesa Romana Gawędę, został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Spółki.

Prezes Piotr Gburczyk równolegle do aktywności projektowej ściśle współpracuje z Politechnika Łódzką, biorąc udział w prowadzonej tam działalności naukowej. Był koordynatorem z ramienia łódzkiej uczelni kilku międzynarodowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, pozyskując szereg kontaktów w całej Europie oraz praktyczną wiedzę związaną z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków z dofinansowań unijnych. Efektem połączenia tych dwóch obszarów - akademickiego i praktycznego - jest bogata i atrakcyjna dla klientów oferta firmy, która dzięki współpracy ze światem nauki jest w stanie podjąć się rozwiązania dowolnych nowych i nietypowych problemów technicznych i technologicznych. Prezes Piotr Gburczyk jest specjalistą w dziedzinie inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz autorem wielu opracowań eksperckich w tej dziedzinie.