Zasoby techniczne

Potencjałem technicznym firmy jest nowoczesny system komputerowy wspomagający zarówno projektowanie, jak i działalność zarządczą. Projektanci podczas codziennej pracy wykorzystują zaawansowane oprogramowanie specjalistyczne:

Eplan PLS-CADD™ - Power Line Systems - Computer Aided Design and Drafting – oprogramowanie do kompleksowego projektowania napowietrznych linii wysokiego napięcia,
Eplan Eplan - specjalistyczny system do projektowania układów automatyki i tworzenia schematów elektrycznych,

AutoGrid Pro

AutoGrid Pro – oprogramowanie wspomagające proces projektowania instalacji uziemiających,

RPLN

RPLN – oprogramowanie do obliczeń rozkładów natężenia pól elektrycznych i magnetycznych w instalacjach elektroenergetycznych,

RPLN

Linia - program do obliczania naprężeń i zwisów przewodów fazowych i odgromowych
Autodek Robot Structural Analysis Autodesk Robot Structural Analysis - wszechstronne narzędzie do obliczeń i analizy konstrukcji budowlanych i inżynierskich,

Autocad

Autodesk AutoCad – oprogramowanie do komputerowego wspomagania projektowania.

Firma posiada również własne zaplecze poligraficzne pozwalające na efektywny i niezależny proces produkcji dokumentacji projektowej przy założonej wysokiej jakości wydruku w dowolnym formacie.