Kontakt

Jeśli masz pytanie, użyj tego formularza

CAPTCHA Image
 
ISPOL-PROJEKT Islandzko–Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp. z o.o.

ul. Ratajska 14/18
91-231 Łódź

NIP: 947-186-42-59, REGON: 472395530

KRS: 0000004119 (Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia), kapitał zakładowy: 810.000 złotych

Sekretariat Zarządu, zapytania ofertowe
mgr Justyna Sulicka, tel.: +48 42 611 05 26
sekretariat@ispol-projekt.pl

Dyrektor ds. technicznych, Zespół projektowania linii WN
mgr inż. Dariusz Czeremuszkin, tel.: +48 42 652 69 74
d.czeremuszkin@ispol-projekt.pl

Dział projektowania stacji WN
mgr inż. Andrzej Lasowy, tel.: +48 42 611 05 26
a.lasowy@ispol-projekt.pl

Dział Przygotowania i Realizacji Projektów
mgr Krzysztof Sulicki, tel.: +48 533 066 246,
k.sulicki@ispol-projekt.pl